Menüü
Otsi kodulehelt

ISO

Lokaator OÜs 2016. aastal rakendatud ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimise ja ISO14001:2015 keskkonnajuhtimise põhimõtted:

  • parendame pidevalt ettevõttes rakendatud juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust.
  • tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega.
  • kasutame oma müügitoodete ja teenuste kvaliteeti tõstvaid keskkonnasäästlikke teenindusmeetodeid.
  • hoiame ära saastamist ning vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid.
  • arendame ettevõtet, tõstame personali teadlikkust ja pädevust.
  • pakume kliendi rahulolu tagamiseks ainult kvaliteetseid tooteid.
  • tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse.
  • ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimise korral tegutsemiseks personalile vajalikud teadmised ja oskused.
  • identifitseerime, hindame ja ohjame süstemaatiliselt ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte.
  • teavitame personali ja koostööpartnereid ettevõtte kvaliteeditagamise ja keskkonnahoiu põhimõtetest.

Lokaator OÜ keskkonnamõjude ja -aspektide registri saatmiseks saatke e-post sooviga: