Lekkeotsimisseadmed

Saksa tootja F.A.S.T GmbH toodab mitmesuguseid kvaliteetseid ja tundlikke lekkeotimisseadmeid, mis sobivad ka Eesti ja Läti sügavatel veetorustikel lekete otsimiseks.

Küsi pakkumist!

Aqua M300 on esimene neli- ühes ja puutetundliku ekraaniga lekkeotsimissüsteem.

H2 gaasiga lekete määramine

Aqua M300 komplekti kuulub H2 gaasi nuusutamise andur, mis võimaldab ka plasttorudel väikeste ja suurte lekete asukoha täpset määramist maa pealt. Vajalik on rentida või osta H2 5% /N2 95% gaasiballoon, leida ühenduskoht gaasi sisestamiseks torusse ning gaasi sisenemisel torusse pressib gaas torust vee välja kuni lekkekohani. Lekkekohast väljuvat gaasi saamegi maa pealt anduriga määratleda. H2 on väga väikeste molekulidega ning tuleb läbi enamikust pinnasest (probleeme võib põhjustada tugevalt jäätunud pinnas ja uus paks asfalt), aga jääkihist gaasi läbitulekuks on mõistlik jäässe näiteks auke puurida.

Puute- ja maapinnamikrofon

Aqua M300 komplekti on võimalik liita ka puutemikrofon ning kaetud anduriga maapinnamikrofon, millega on võimalik lekkeid maa pealt kuulata ka tuulises keskkonnas. Punutud nööriga ümbritsetud kaabel anduri ja päästiku vahel ei tekita segavat müra kaabli liikumisel.

Hea filtrite valik võimaldab kiirelt ja efektiivselt filtreerida välja segava müra.

Neljanda funktsioonina saab Aqua M300 komplekti kasutada ka koos impulssgeneraatoriga ning määrata plasttorustike asukohti kuni 1,8- 2,0 meetri sügavuselt.

 

Puutemikrofon Aqua M40 on lihtne, kuid tundlik ja taskusse mahtuv lekke kuulamise mikrofon, mis võiks olla iga veevõrgu juhi ja meistri igapäevane tööriist. Raadiosidega kõrvaklappidega on lekete kuulamine mugav ja puuduvad katkiminevad juhtmed.

Kaks lainepikkust võimaldavad lekkeid otsida nii metall, kui ka plasttorudel. Mitmekülgne anduri otsikute valik lubab lekkeid kuulata ja anduri toruga ühendada:

a)   magnetiga (nii väldid seadme käeshoidmisega tekkivat müra),

b)   kolmjalaga, millega on võimalik kuulata müra maa pealt

c)   teravikotsikuga igapäevaseks puute läbi müra kuulamiseks

Komplekt tarnitakse koos kahe anduri pikendusvardaga ning mugavas ja tugevas plastikkastis.

Komplekt pidevalt laos olemas!

 

Loomulikult on oluline osa lekkeotsimise maailmas ka korrelaatoritel, mis tavaliste magnetiga mõõteanduritega sobivad metalltorudel lekkeotsimiseks, aga hüdrofonanduritega (mis kuulevad lekkehääle otse veekeskkonnast) ka plasttorudel.

Aqua M50 on väike ja tundlik müramikrofon. Müratase on kuulda kõrvaga ja näha LCD ekraanil numbrilise näiduna. Tänu juhtmega kõrvaklappidele ei ole klappides kuulda raadiosideühenduse õrna sahinat ja ka pisemgi lekkemüra on väga hästi kuulda. Tarnitakse plastikust kandekohvris.

1. LOKAL300

korrelaator on kõige lihtsam korrelaator, mis toimib ka koos maapinna ja puutemikrofoniga. Tundlike anduritega lihtsalt kasutatav lekete asukoha määramise seade, mis on senini ka Eestis kõige populaarsem.

2. LOKAL200-PC

on uus sülearvutiga juhitav korrelaator, mis võimaldab kasutada nii analoog- kui ka digitaalseid filtreid ning leida lekked ka keerukamates situatsioonides. Võimalik jälgida mõlema mõõtekasti anduri vastuvõetud müra sagedusspektrit. Loogika ütleb, et mõlema anduri poolt sama sagedustipuga vastuvõetav müra ongi lekkemüra. Analoogfiltritega määratleme vastavalt toru tüübile laiema vahemiku, milliseid sagedusi soovime vastu võtta ja millised välja filtreerida. Lekke tipu täpsemaks määratlemiseks saame asetada digitaalfiltreid kitsamale sagedus vahemikule.

3. LOKAL100 on mitmekesiste võimalustega pigem soojatorustike lekkeotsimiseks loodud korrelaator.

Eestis on LOKAL300 kasutuses nii Viljandi kui Jõgeva Veevärgil, lisaks Pärnu, Valga, Kohtla- Järve vee- ettevõtetel. LOKAL200-PC kasutajad on Tallinna ja Narva vee-ettevõtted.

FASTi tootevalikust leiad ka AZ müralogerid öisel ajal lekkemüra tekke määramiseks. Müralogerid sobivad ka juba olemasolevate lekete asukoha määramiseks. Neid kasutatakse enamikus erinevate veevõrgu piirkondade kontrollimiseks, kuid parima tulemi saate kattes kogu torustiku logeritega. Plasttorude jaoks on olemas hüdrofonlogerid.

Drulo surveloger on töökindel mõõteseade survete määramiseks veevõrgus. Survelogerile saab külge liita ka veekindla kaugandmeedastamise ploki.

Veel on FASTi tootevalikus olemas ka erinevaid komplekte puute- ja maapinnamikrofone.

Küsi julgelt lisainformatsiooni 5030275 või andres@lokaator.ee

Küsi julgelt!
Helista: +372 683 1904
Kirjuta: info@lokaator.ee