Meist

Tere, hea inimene!

Lokaator OÜ on mõõteseadmete müügi ja hoolduse ning veevõrgus lekkeotsimise ja nõustamisega tegelev väike ja tubli ettevõte. Sündinud 2001. aasta sügisel. Lokaator OÜ on Radiodetection Ltd, F.A.S.T GmbH, Nivus GmbH, MWM-Martinek Water Management GmbH ja Mala GeoScience ametlik esindaja Eestis ja Lätis. Kõik meie tootjatehased on oma ala parimad ning teevad oma väikeste töökate kätega kvaliteetseid asju. Lokaator OÜ kuulub pikka aega Eesti Kaubandus-Tööstukotta ja alates 2014. aastast ka Eesti Vee-ettevõtete Liitu.

Meie poolt pakutavaid asjalikke seadmeid kasutavad meie pikaajalised partnerid nagu Tallinna Vesi AS, Eesti Raudtee AS, Elering AS, AS Gaasivõrgud AS, Elektrilevi OÜ, AS Telia Eesti, Connecto Eesti AS, Elektritsentrum AS, Viljandi Veevärk AS, Pärnu Vesi AS , Narva Vesi AS, Järve Biopuhastus OÜ, Kuressaare Veevärk AS, Merko Infra AS, Astlanda Ehitus OÜ ja paljud teised suuremad ja väiksemad taristu- ja ehitusettevõtted. Lisaks kasutavad meie seadmeid ka Läti suurimad kaablivaldajad nagu Lattelekom (TET) SIA, Latvijas Gaze (Gazo), Sadeles Tikls (Latvenergo) jne.

 

Lokaator OÜs 2016. aastal rakendatud ISO9001:2015 kvaliteedijuhtimise ja ISO14001:2015 keskkonnajuhtimise põhimõtted:

-          parendame pidevalt ettevõttes rakendatud juhtimissüsteemi toimivust ja mõjusust;

-          tegutseme vastavuses õigusaktide ja muude tunnustatud nõuete ja normidega;

-          kasutame oma müügitoodete ja teenuste kvaliteeti tõstvaid keskkonnasäästlikke teenindusmeetodeid;

-          hoiame ära saastamist ning vähendame oma tegevusest tulenevaid kahjulikke keskkonnamõjusid;

-          arendame ettevõtet, tõstame personali teadlikkust ja pädevust;

-          pakume kliendi rahulolu tagamiseks ainult kvaliteetseid tooteid;

-          tagame ettevõtte kontrollialal meie tegevusest mõjutatud teiste isikute ohutuse;

-          ennetame ja väldime hädaohtlikke olukordi ning tagame nende tekkimise korral tegutsemiseks personalile vajalikud teadmised ja oskused;

-          identifitseerime, hindame ja ohjame süstemaatiliselt ettevõtte tegevusega kaasnevaid keskkonnaaspekte;

-          teavitame personali ja koostööpartnereid ettevõtte kvaliteeditagamise ja keskkonnahoiu põhimõtetest.

2019. aasta üks oluline kvaliteedialane eesmärk on lõpuks ometi anda välja uus koduleht, mis annab Teile palju rohkem süstematiseeritud informatsiooni meie poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta!

Kodulehe planeeritav väljaandmine 30.08.19!

 Lokaator OÜ keskkonnamõjude ja -aspektide registri saatmiseks saate e-post sooviga: info@lokaator.ee

 

 

Küsi julgelt!
Helista: +372 683 1904
Kirjuta: info@lokaator.ee